Thông tin về chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm (AUN-QA)

      1. Chương trình đào tạo (Quyết định, Bản mô tả chương trình đào tạo)

      2Khung chương trình đào tạo

      3. Sơ đồ cây môn học

      4. Chuẩn đầu ra

Số lần xem trang: 13268
Nhập ngày: 04-11-2019
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2019