Cơ Khí Nông Nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học

Agricultural and Bio-systems Engineering (IWABE)

11-12/12/2007

Tại Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ

 

Cơ Khí Nông Nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học

Agricultural and Bio-systems Engineering (IWABE)

11-12/12/2007

Tại Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

LỜI NGỎ

Hội thảo quốc tế về Cơ Khí Nông Nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (Agricultural and Bio-systems Engineering-IWABE) được tổ chức tại Đại học Nông Lâm TP.HCM vào ngày 11&12/12/2007. Hội thảo này do ĐH Nông Lâm (Việt Nam), ĐH Mie (Nhật Bản), ĐH Kyushu và ĐH Sungkyunkwan (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức, dưới sự tài trợ chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

 

IWABE là dịp rất thuận cho việc trao đổi các ý tưởng và thông tin về phát triển kỹ thuật và nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thông sinh học và nông nghiệp.

 

CHỦ TỊCH BAN TỔ CHỨC:

TS. Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM

PGS.TS Bùi Cách Tuyến, ĐH Nông lâm TP.HCM

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

GS.TSKH. Hoàng Ngọc H à - Bộ Giáo Dục v à Đào Tạo.

PGS.TS Bùi Cách Tuyến, ĐH Nông lâm TP.HCM.

TS. Phan Hiếu Hiền ,  ĐH Nông lâm TP.HCM

TS. JC Ho,Đại Học Quốc Gia Singapore

TS. Hai Sakurai, Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Tế Jica Tsukuaba , Japan

PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh, Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công Nghệ Sau Thu Hoạch.

GS.TSKH . Pham Văn Lang, Hội Cơ Khí Nông Nghiệp Việt Nam.

GS. Heon Hwang, Đại Học Sungkyunkwan, Korea

GS. Shia-Chung Chen, Đại Học Chung Yuan Chritian , Taiwan

Th.S. Nguyễn Duy Đức, Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công Nghệ Sau Thu Hoạch.

 

BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban: TS. Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM

Phó Trưởng Ban: PGS.TS. Nguyễn Hay, ĐH Nông lâm TP.HCM

Thư Ký:TS. Phan Phước Hiền,  ĐH Nông lâm TP.HCM

Người Liên Lạc: Th.S.Đặng Hữu Dũng , ĐH Nông lâm TP.HCM

TS. Phan Hiếu Hiền ,  ĐH Nông lâm TP.HCM

PGS.TS.Bùi Văn Miên ,  ĐH Nông lâm TP.HCM

TS. Phan Thị Giác Tâm, ĐH Nông lâm TP.HCM

TS.Nguyễn Văn Ngãi, ĐH Nông lâm TP.HCM

TS. Nguyễn Văn Hùng, ĐH Nông lâm TP.HCM

Th.S Lê Văn Bạn, ĐH Nông lâm TP.HCM

Th.S Đặng Phi Vân Hài, ĐH Nông lâm TP.HCM

Th.S Nguyễn Lê Tường , ĐH Nông lâm TP.HCM

 

BAN CHƯƠNG TRÌNH

PGS.TS. Nguyễn Hay, ĐH Nông lâm TP.HCM

TS. Phan Hiếu Hiền ,  ĐH Nông lâm TP.HCM

TS. JC Ho,Đại Học Quốc Gia Singapore

TS. Hai Sakurai, Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Tế Jica Tsukuaba, Japan.

GS. Heon Hwang, Đại Học Sungkyunkwan , Korea

GS. Shia-Chung Chen, Đại Học Chung Yuan Chritian , Taiwan

TS. Phan Thị Giác Tâm, ĐH Nông lâm TP.HCM

TS.Nguyễn Văn Ngãi, ĐH Nông lâm TP.HCM

TS. Nguyễn Văn Hùng, ĐH Nông lâm TP.HCM.

Th.S.Lê Văn Bạn, ĐH Nông lâm TP.HCM

 

TRÌNH TỰ GỬI BÀI BÁO

 Những thành viên dự định trình bày báo cáo trong hội thảo, vui lòng gửi bản tóm tắt đến Ban tổ chức trước ngày 15/6/2007. Bản tóm tắt không quá 500 từ, gồm tên bài báo, tên tác giả, mục đích và kết quả nghiên cứu. Ban tổ chức sẽ thông báo tác giả của bài báo được chọn trình bày trong hội thảo trước ngày 15/7/2007 để tác gỉa gửi bài báo  toàn văn cho Ban Tổ chức  trước ngày 15/10/2007. “Format” bản thảo sẽ được gứi đến tác giả có bài được chọn.

 Nội dung của bài báo theo các chủ đề sau:

1.      Máy nông nghiệp

2.      Công nghệ sau thu hoạch

3.      Năng lượng sinh học và năng lượng không truyền thống.

4.      Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp  và Nông nghiệp chính xác

5.      Cơ điện tử sinh học và nguời máy trong Nông  nghiệp

6.      Những vấn đề liên quan khác…(Chính Sách, Quản Lý…)

 

NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức của IWABE là tiếng Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

 

Ngày

11/12/2007 (Thứ Ba)

12/12/2007 (Thứ Tư)

Sáng

- Khai mạc

- Báo cáo khoa học và thảo luận .

- Thăm Cơ Sở Cơ Khí Nông Nghiệp Và Công Nghệ Sau Thu Hoạch (Tỉnh Tây Ninh)

-Thăm địa đạo Củ Chi.

 

Chiều

- Các báo cáo khoa họcvà thảo luận (tiếp tục).

- Kết Luận và Bế mạc

Tối

- Tiệc chào mừng

Tiệc chia tay


Xem liên kết http://iwabe.hcmuaf.edu.vn/contents.php?lng=en&ids=234&ur=iwabe

Số lần xem trang: 12244
Nhập ngày: 14-01-2008
Điều chỉnh lần cuối: 06-11-2012