Ứng dụng đo lường nhiệt độ bằng máy tính trên máy sấy cùng chiều 
                      Th.S. Lê Văn Bạn
                      TS. Phan Hiếu Hiền
Ứng dụng phần mềm Access để lập bảng tra cứu dữ liệu 
                     
Th.S. Phạm Đức Dũng
Nghiên cứu chế tạo khảo nghiệm bộ trao đổi nhiệt lò sấy thuốc lá sử dụng trấu làm nhiên liệu đốt
                      PGS.TS. Nguyễn Hay
                      Th.S. Lê Anh Đức

Máy đánh lông cho dây chuyền giết mổ gia cầm cỡ nhỏ
                      TS. Nguyễn Văn Hùng
Nâng cao hiệu quả sử dụng lò sấy thuốc lá đối lưu tự nhiên hai buồng đốt
                      PGS.TS. Nguyễn Hay
                     
TS. Nguyễn Tài
Công nghệ chuyển đổi xe chạy xăng sang sử dụng LPG (Autogas)
                      Th.S. Nguyễn Duy Hướng
                      Th.S. Trần Mạnh Quý
Nghiên cứu - thiết kế - chế tạo thiết bị giám sát - đo lường - điều khiển ứng dụng trong các hệ thống thiết bị chế biến nông sản thực phẩm
                      KS. Lê Ngọc Bích
                      KS. Lê Thanh Hải
                      KS. Phạm Thị Thu Hiền
                      TS. Nguyễn Văn Hùng

Nghiên cứu thiết kế - chế tạo máy vo viên phân vi sinh hai cấp và xác định các thông số tối ưu hóa bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm cực trị
                      PGS.TS. Trần Thị Thanh
                      TS. Nguyễn Như Nam

Kết quả nghiên cứu bước đầu thu lắng bụi bằng cyclon fan
                     Th.S. Nguyễn Hùng Tâm
Thiết kế chế tạo máy trồng mía
                      Th.S. Trần Văn Khanh
                      TS. Phan Hiếu Hiền
                      Th.S. Nguyễn Văn Xuân
                      KS. Trần Văn Tuấn
                      KS. Tôn Thất Hải
                      KS. Phạm Văn Tấn
Giới thiệu hệ thống phanh chống hãm cứng bánh xe (ABS)
                      Th.S. Nguyễn Duy Hướng
                      Th.S. Trần Mạnh Quý
Kết quả nghiên cứu máy sấy khay dạng thổi xuyên khay
                      Th.S. Nguyễn Hùng Tâm
Thiết kế chế tạo cày CS.4-30 cày sâu trên 30cm lật đất cho đất mía Tây Ninh
                      PGS.TS. Nguyễn Quang Lộc
                      Th.S. Võ Văn Thưa
                      Th.S. Đặng Hữu Dũng
Nghiên cứu cải tiến lò sấy thuốc lá 5x6
                     
TS. Nguyễn Tài
                      TS. Nguyễn Hay
                      KS. Lê Quang Giảng
Thiết kế khảo nghiệm quạt hướng trục dùng cho máy sấy tĩnh
                      Th.S. Nguyễn Hùng Tâm
Nghiên cứu, nhiết kế, chế tạo máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu vít đứng MTVĐ-200
                      TS. Nguyễn Như Nam
                      Th.S. Lê Anh Đức
Tính toán thiết kế chế tạo bộ phận rạch rãnh và bón phân lót của máy trồng mía hom MTB-1,4
                      PGS. TS. Nguyễn Quang Lộc
Một số kết quả nghiên cứu về máy bóc vỏ đậu phộng
                      Th.S. Đặng Hữu Dũng
                      Th.S. Võ Văn Thưa
Cơ sở khoa học để nghiền siêu mịn các vật liệu khô - dòn
                      TS. Trần Thị Thanh
                      TS. Nguyễn Như Nam
Máy ấp trứng AT-300 (điều khiển nhiệt độ tự động)
                      Th.S. Lê Van Bạn (DTDT: 098-830-4674)
Hệ thống lái thủy lực trên máy kéo MTZ 890/892
                     Th.S. Trần Mạnh Quý
                     Th.S. Nguyễn Duy Hướng

Nghiên cứu bộ phận nhiệt lò sấy thuốc lá 2 buồng đốt nhiên liệu than tổ ong
                      TS. Nguyễn Tài
                      TS. Nguyễn Hay
                      KS. Lê Quang Giảng
Nghiên cứu về lò đốt trấu cháy ngược
                      TS. Phan Hiếu Hiền
                      Th.S. Nguyễn văn Xuân
Thiết bị gây choáng sử dụng trong giết mổ heo
                      Th.S. Lê Văn Bạn
Máy sấy đảo chiều SRA : một số kết quả ứng dụng sấy bắp, đầu tôm, mực
                      Th.S. Nguyễn Hùng Tâm
                      Th.S. Nguyễn Văn Xuân
                      TS. Phan Hiếu Hiền
Nghiên cứu sự làm việc bình ổn của cày chảo có trụ biệt lập
                      PGS.TS. Nguyễn Quang Lộc             
Tìm hiểu về nhiên liệu xăng
                     Th.S. Nguyễn Duy Hướng
                     Th.S. Trần Mạnh Quý

Số lần xem trang: 12647
Nhập ngày: 23-12-2007
Điều chỉnh lần cuối: 08-01-2010