Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Cơ khí – Công Nghệ
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------

                                                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2009
THÔNG BÁO
V/v tổ chức Hội thảo khoa học
“Cơ khí hóa-Tự động hóa ứng dụng trong Nông nghiệp&Chế biến”
 
Khoa Cơ khí-Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ khí hóa -Tự động hóa ứng dụng trong Nông nghiệp & Chế biến” vào ngày 29 tháng 12 năm 2009 tại trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh. Mục đích của hội thảo là công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của quý Thầy, Cô trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, các đơn vị, các viện, các cá nhân ở trong nước có hoạt động khoa học công nghệ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về hiện đại hóa trong công nông nghiệp. Đồng thời, hội thảo cũng sẽ là cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật và kinh nghiêm cũng như định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, các vấn đề khoa học cần giải quyết từ thực tiễn sản xuất giữa đội ngũ khoa học, các viện nghiên cứu, các nhà sản xuất và các doanh nghiệp trong nước.
 
NỘI DUNG HỘI THẢO
     Hội thảo sẽ tập trung báo cáo và thảo luận về các lãnh vực như sau:
+ Cơ khí hóa và tự động hóa phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
+ Công nghệ sau thu hoạch và chế biến nông sản thực phẩm và lâm thủy hải sản.
+ Ứng dụng kỹ thuật cơ khí- tự động hóa vào công nghệ sinh học và kỹ thuật môi trường.
 
THỜI HẠN GỬI BÀI
     + Gửi tóm tắt:             trước ngày 15/12/2009
     + Gửi toàn văn:                    trước ngày 25/12/2009
     + Tổ chức hội thảo:    29/12/2009
 
BAN TỔ CHỨC 
     + Ban Giám Hiệu;
     + Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học;
     + Khoa Cơ khí-Công nghệ.
 
HÌNH THỨC BÀI VIẾT
Theo format của tạp chí Nông Lâm Nghiệp đính kèm theo thông báo này.
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
          TS.Bùi Ngọc Hùng-Phó trưởng khoa Cơ khí-Công nghệ
          Điện thoại : 08.38960721 hoặc 091. 3609 635
          Email: hungbuingoc@gmail.com hoặc buingochung@hcmuaf.edu.vn
 
Trân trọng thông báo./.                      
                                                                            
                                                                                       Trưởng Ban Tổ Chức  
                                                         

                                                                                 PGS.TS Trần Thị Thanh

Số lần xem trang: 12378
Nhập ngày: 27-11-2009
Điều chỉnh lần cuối: