Hội thảo “ Cơ khí hóa- Tự động hóa ứng dụng trong Công –Nông nghiệp”.

 

HÌNH THỨC BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO
“ Cơ khí hóa- Tự động hóa ứng dụng trong Công –Nông nghiệp”.
Hình thức bài viết cần được trình bày theo thứ tự sau:
-   Tựa bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh
-   Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, fax, email của tác giả và các cộng tác viên để tiện việc liên lạc.
-   Bài viết phải có Abstract bằng tiếng Anh không quá 10 dòng theo khổ giấy A4, cung cấp lượng thông tin cần thiết để người đọc có thể hiểu được phần nội dung chính của bài viết. (Kèm theo tóm tắt tiếng Việt)
-   Phần giới thiệu hoặc mở đầu trình bày vấn đề cần đề cập, mức độ hiểu biết hiện tại, hướng nghiên cứu chính.
-   Phần vật liệu và phương pháp trình bày tất cả các thông tin chính để công việc nghiên cứu có thể được thực hiện.
-   Phần kết quả và thảo luận trình bày kết quả, thảo luận và bảng biểu, sơ đồ hoặc hình ảnh minh họa.
-   Phần kết luận và đề nghị
-   Phần tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự A, B, C... theo quy tắc chung, riêng đối với tài liệu bằng tiếng Việt thì lấy tên làm chuẩn để sắp xếp. Không đánh số thứ tự, tài liệu tiếng Việt xếp trước, tài liệu nước ngoài xếp sau. Sắp xếp theo trật tự “Tên tác giả, năm xuất bản. Tên tài liệu. Nhà xuất bản” (đối với sách); “Tên tác giả, năm xuất bản. Tên bài, tên tạp chí, tập, số, năm, trang” (đối với báo, tạp chí) (Vd: Dương Tuấn, 1978. Giáo trình sinh lý cá. NXB Nông nghiệp – Hà Nội; Widodo, J., 1991. Maturity and spawning of shortfin scad (Decapterus macrosoma) of Java sea. Asian Fisheries Science, 4:245-252).
+   Các thuật ngữ: đối với thuật ngữ, côn trùng, động vật và vi sinh vật phải dùng tên kép Latinh (viết in nghiêng, chữ cái đầu tiên viết hoa) (Vd: Garcinia mangostana Linn.). đối với các thuật ngữ về đất, có thể sử dụng hệ thống phân loại quốc tế (FAO – UNESCO) hoặc hệ thống phân loại của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
+   Đơn vị của các số liệu trong bài cần phải theo hệ thống đơn vị quốc tế – hệ IS (Vd: m, gr, l, mol,…), các đơn vị thường được sử dụng (Vd: tấn, ha, 0C,...). Sử dụng số mũ cho đơn vị thay cho dấu chia (/) (Vd: 10 g.m-2 thay vì 10 g/m2). Nếu số liệu được phân tích thống kê phải ghi rõ mức ý nghĩa.
+   Các bảng biểu, sơ đồ nên trình bày trong khổ giấy A4 và được trình bày liên tục trên một trang. Các tựa bảng, chú thích sơ đồ, ký hiệu phải được chú thích rõ ràng, dễ hiểu, đối với các bảng chỉ cần kẻ hàng ngang mà thôi.
+   Các tài liệu được trích dẫn thì chỉ ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc (Omega 1985), nếu trích nhiều tài liệu cùng một lúc thì sắp xếp theo thứ tự năm xuất bản (Beta 1980; Omega 1985;…). Đối với các tài liệu chưa được công bố thì ghi “tên tác giả, kết quả chưa được công bố”.
Bài viết gởi về cho Ban Tổ chức gồm 1 bản in trên giấy A4, 1 bản mềm (gởi trực tiếp bằng đĩa hoặc qua email : hungbuingoc@gmail.com hoặc buingochung@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 12342
Nhập ngày: 27-11-2009
Điều chỉnh lần cuối: 27-11-2009