Ngành học:  CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 

        1.  Mục đích, yêu cầu, thời gian đào tạo, hình thức đào tạo....  
        2.  Phương hướng xây dựng xưởng thực tập và phòng thí nghiệm  
        3.  Phương hướng đào tạo cán bộ giảng dạy  
        4.  Khung chương trình đào tạo  

        5.  Đề cương chi tiết các môn học:

 
               * Lò hơi
               * Tuabin hơi nước và tuabin khí
               * Bơm - quạt - máy nén
               * Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió
               * Tự động hóa trong thiết bị nhiệt lạnh
               * Đo lường nhiệt
               * Thiết bị trao đổi nhiệt
               * Máy nâng hạ vận chuyển
               * Anh văn chuyên ngành Công nghệ nhiệt lạnh
 

Số lần xem trang: 12175
Nhập ngày: 22-12-2007
Điều chỉnh lần cuối: 13-10-2008