BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

(Heat Engineering and Refrigeration Technology)

1. Giới thiệu:

Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 2002 theo Quyết định số 175/QĐ-TCHC của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp HCM.

Ngành Công nghệ Nhiệt lạnh được thành lập ngày 04 tháng 8 năm 2003 theo Quyết định số 4094/QĐ/BGD&ĐT Của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Đào tạo Kỹ sư ngành công nghệ nhiệt lạnh- thời gian 4 năm.

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng Bộ môn: GS.TS Nguyễn Hay.

Giảng viên:    07 CBVC

3. Mục tiêu đào tạo:

    Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Nhiệt - lạnh trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng thực hành trong ngành Nhiệt - lạnh, cụ thể là:

           Có khả năng quản lý, vận hành; thiết kế quy trình công nghệ, thiết kế sửa chữa, tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất; bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy, thiết bị và hệ thống Nhiệt - lạnh thông dụng.

           Có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành xây dựng, các cơ quan quản lý khoa học - công nghệ có liên quan đến các ngành Công nghệ Nhiệt, nhiệt điện, lạnh và điều hoà không khí, hoặc tham gia giảng dạy hay nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, trường đào tạo kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân ngành Công nghệ Nhiệt - lạnh.

 

          Số Sinh viên hiện có: 234

 

         Số sinh viên tốt nghiệp: 45 (năm 2008)

 

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

ü      Các kết quả nghiên cứu về Quạt dùng trong công nghiệp, nông nghiệp

ü      Các kết quả về bơm

ü      Các kết quả nghiên cứu về sử dụng chất sinh khối, nguồn phế liệu trong nông nghiệp như là chất đốt.

ü      Các dạng máy sấy nông sản, thực phẩm: cơm nhãn, cá, chà bông, gấc..

ü      Máy sấy lạnh, máy sấy chân không, sấy tầng sôi….

ü      Thông thoáng nhà, xưỡng, chuồng trại..

 

5. Các công trình.

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy xới bón 2 hàng và 1 hàng cho mía.

2. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, khảo nghiệm và chuyển giao máy sấy cá cơm qui mô 300kg/mẻ tại Ninh Phước, Ninh Thuận.

3. Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ cho cây mía tại tỉnh Tây Ninh.

4. Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất hủ tiếu khô 1tấn /giờ tỉnh Tiền Giang.

5. Khảo sát điều tra hiện trạng và đinh hướng chiến lược trang bị  cơ điện nông nghiệp tỉng Ninh Thuận.

 

6. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy ly tâm liên tục và máy sấy tầng sôi cho dây chuyền chế biến muối tinh 3 tấn/ giờ.

7. Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi.

 

6. Hình ảnh:

 

 Máy sấy cá cơm (và các thủy sản khác) năng suất 300kg/mẻ

Máy sấy khay sử dụng sấy thực phẩm (cà rốt, xòai,...)

 

Máy sấy nhãn trái

Lò đốt ngược cải tiến

 

Số lần xem trang: 13265
Nhập ngày: 13-10-2008
Điều chỉnh lần cuối: 13-12-2021