(Thông báo thứ nhất)

Hội thảo quốc tế
Cơ điện Nông Nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học
Agricultural and Bio-systems Engineering (IWABE)
8-9/12/2009
 Hà Nội, Việt Nam
 
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo Hội thảo quốc tế về Cơ điện Nông Nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học sẽ được tổ chức tại Hà nội, Việt nam vào ngày 8&9/12/2009. Hội thảo này do Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH (VIAEP), ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (Việt Nam), Hội Cơ khí nông nghiệp Việt nam và Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và nông thôn (KC.07/06 - 10)”, đồng tổ chức.
Chúng tôi rất hân hạnh mời quý vị tham dự IWABE và trình bày những kết quả nghiên cứu gần đây của mình. IWABE là điểm hẹn cho việc trao đổi các ý tưởng và thông tin về phát triển kỹ thuật và nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và kỹ thuật hệ thống sinh học. Chúng tôi hy vọng IWABE sẽ mang đến cho các
vị cơ hội trao đổi thông tin thành công.
 
BAN TỔ CHỨC:
- Trưởng Ban: PGS. TSKH. Phan Thanh Tịnh, Viện Trưởng Viện Cơ điện Nông Nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch (VIAEP), Chủ nhiệm chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước - KC.07/06 – 10, Việt Nam
- Tổng Thư ký: TS. Chu Văn Thiện, Phó Viện Trưởng Viện Cơ điện Nông Nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch (VIAEP), Việt Nam
- PGS.TS. Nguyễn Hay, Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam
- Ông Nguyễn Ngọc Khanh, Chủ tịch Hội Cơ khí nông nghiệp Việt nam
-Ông Hà Đức Hồ, Uỷ viên thường trực Ban Chủ nhiệm,chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC.07/06 – 10, Việt nam
- GS. Heon Hwang, Trường ĐH Sungkyunkwan, Hàn Quốc
- GS. TS. Nobutaka Ito, Trường ĐH Chiang Mai, Thái Lan
- TS. Hai Sakurai, Trung tâm Jica Tsukuba, Nhật Bản
- GS.TS. Uchino Toshitaka, Trường ĐH Kyushu, Nhật Bản
 
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
- GS.TSKH. Phạm Văn Lang, Phó chủ tịch Hội Cơ khí nông nghiệp Việt nam
- PGS. TSKH. Phan Thanh Tịnh, Viện Trưởng Viện Cơ điện NN và Công nghệ Sau thu hoạch (VIAEP), Việt Nam
- PGS.TS. Nguyễn Hay, Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam
- GS. TS. Nobutaka Ito, Trường ĐH Chiang Mai, Thái Lan
- GS.TS. Uchino Toshitaka, Trường ĐH Kyushu, Nhật Bản
- TS. JC Ho, Trường ĐH Quốc gia Singapore, Singapore
- TS. Hai Sakurai, Trung tâm Jica Tsukuba, Nhật Bản
- GS. Heon Hwang, Trường ĐH Sungkyunkwan, Hàn Quốc
- GS. Shia-Chung Chen, Trường ĐH Chung Yuan Chritian, Đài Loan
- ThS. Joseph F.Rickman, Bộ phận kỹ thuật nông nghiệp, Trạm Thử nghiệm, IRRI, Philippine
- PGS TS Bùi Cách Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Phó chủ nhiệm chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước - KC.07/06 – 10, Việt Nam
- PGS.TS. Trần Thị Thanh, ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam
- PGS.TS. Lương Văn Vượt, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Việt Nam
- TS. Nguyễn Tường Vân, Viện Nghiên cứu, thiết kế máy nông nghiệp, Việt Nam
- TS. Lê Đức Mạnh, Viện Công nghiệp Thực phẩm, Việt Nam
 
BAN CHƯƠNG TRÌNH
- PGS. TSKH. Phan Thanh Tịnh, Viện Trưởng Viện Cơ điện NN và Công nghệ Sau thu hoạch (VIAEP), Việt Nam
- GS. TS. Nobutaka Ito, Trường ĐH Chiang Mai, Thái Lan
- GS.TS. Uchino Toshitaka, Trường ĐH Kyushu, Nhật Bản
- PGS.TS. Nguyễn Hay, Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam
- TS. JC Ho, Trường ĐH Quốc gia Singapore, Singapore
- TS. Hai Sakurai, Trung tâm Jica Tsukuba, Nhật Bản
- GS. Heon Hwang, Trường ĐH Sungkyunkwan, Hàn Quốc
- GS. Shia-Chung Chen, Trường ĐH Chung Yuan Chritian, Đài Loan
- TS. Chu Văn Thiện, Phó Viện Trưởng Viện Cơ điện NN và Công nghệ Sau thu hoạch (VIAEP), Việt Nam
- ThS. Nguyễn Duy Đức, Phó Viện Trưởng Viện Cơ điện NN và Công nghệ Sau thu hoạch (VIAEP), Việt Nam
- TS. Lê Anh Đức, ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam
- TS. Nguyễn Quốc Việt, VIAEP, Việt Nam
- ThS. Nguyễn Thái Đường, VIAEP, Việt Nam
- ThS. Đinh Thị Tám, VIAEP, Việt Nam
- ThS. Nguyễn Đức Long, Chương trình KC.07/06 - 10, Việt Nam
 
TRÌNH TỰ GỬI BÀI BÁO
Những thành viên dự định trình bày báo cáo trong hội thảo, vui lòng gửi bản tóm tắt đến Ban tổ chức trước ngày 30/6/2009. Bản tóm tắt không quá 500 từ, gồm tên bài báo, tên tác giả, mục đích và kết quả nghiên cứu. Ban tổ chức sẽ thông báo tác giả của bài báo được chọn trình bày trong hội thảo trước ngày 15/7/2009 và phải gửi bài báo toàn văn cho Ban Tổ chức trước ngày 31/10/2009. “Format” bản thảo sẽ được gứi đến tác giả có bài được chọn.
 
Nội dung của báo cáo treo (Poster) hay báo cáo trình bày (Oral) theo các chủ đề sau:
1.       Máy động lực và máy nông nghiệp ( bao gồm các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản)
2.      Công nghệ sau thu hoạch
3.      Năng lượng sinh học và năng lượng không truyền thống (Năng lượng thay thế)
4.      Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp và Nông nghiệp chính xác
5.      Cơ điện tử sinh học và người máy trong Nông nghiệp
6.      Những vấn đề liên quan khác (Chính Sách, Quản Lý…).
 
 
NGÔN NGỮ
Ngôn ngữ chính thức của IWABE là tiếng Anh
 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
 

Ngày
7/12 (Thứ Hai)
8/12 (Thứ Ba)
9/12 (Thứ Tư)
Sáng
 
 
Thành viên tham dự và khách đến Hà Nội
Đăng ký
Khai mạc
Trình bày báo cáo
 
 
Thăm cơ sở và một địa điểm nổi tiếng gần Hà Nội
Chiều
Trình bày báo cáo
Kết thúc

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:                                                    
Những thành viên tham dự và người đi cùng phải đăng ký cho Ban tổ chức IWABE trước ngày 10/11/2009 qua e-mail hoặc fax.
Sau khi đăng ký, Tổng Thư ký sẽ gửi thông báo xác nhận cho người đăng ký qua mail. Nếu sau 2 tuần đăng ký mà chưa nhận thông báo xác nhận, vui lòng liên hệ lại với Thư ký.
 
Người tham dự điền các thông tin cần thiết theo mẫu đính kèm thông báo này   hoặc trên web: http://www.viaep.org.vn, và gửi đến địa chỉ sau:
 
Ms. Đinh Thị Tám, Thư ký của IWABE.
                   E-mail: dinhtamvn2002@yahoo.com
Hoặc:
Mr. Chu Văn Thiện, Tổng Thư ký của IWABE.
                   Email: thienvcd@hn.vnn.vn
Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP)
Số 54, Ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Phone: 84.4.3868 9724/ Mobile: 84.91211 0807; Fax: 84.4.3868 9131
Đối với đại biểu là người nước ngoài, đề nghị tìm đọc bản thông báo bằng tiếng Anh, trên website: http://www.viaep.org.vn
                                                                                   Trưởng ban tổ chức
                                                                              Viện trưởng Viện CĐNN&CNSTH
                                                                             Chủ nhiệm chương trình KC.07/06 – 10
 
 
 
 
 
 
                                                                           PGS.TSKH Phan Thanh Tịnh


 
ĐĂNG KÝ
Hội thảo Quốc tế
Cơ Điện Nông nghiệp và Kỹ thuật hệ thống
sinh học(IWABE)
Ngày 8 & 9/12/2009
Hà Nội, Việt Nam
 
 
Người tham dự
            Họ và tên:
            Danh xưng (GS., TS., Ông, Bà, Cô):
            Nghề nghiệp, chức vụ:
           Tên cơ quan, đơn vi :                                     
            Địa chỉ:         
            Địa chỉ Email:
 
Người đi cùng                                     
            Họ và tên:                          
Nghề nghiệp:
Tên cơ quan, đơn vị:
            Địa chỉ:         
            Địa chỉ Email:
 
Trình bày báo cáo
            □ Tôi sẽ trình bày báo cáo (□ trình bày Oral □ trình bày bằng Poster).
            □ Tôi tham dự hội thảo nhưng không có báo cáo.
            □ Tôi tham gia chuyến tham quan.
 
 
                                          
 
 
                                   Ký tên: ___________________________ Ngày: _________________
 
 
 
 
 

 

Số lần xem trang: 12545
Nhập ngày: 07-06-2009
Điều chỉnh lần cuối: 06-11-2012