(Trá»±c thuá»™c: Khoa CÆ¡ khí - Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM)

 

1. Nhân sá»±

Trưởng Bá»™ môn: TS. TrÆ°Æ¡ng Công Tiá»…n

Nhân sá»±: Bá»™ môn gồm 05 thầy cô giáo.

 

2. Hoạt Ä‘á»™ng Ä‘ào tạo

Ban hành theo Quyết định số 4094/QĐ-BGD&ĐT-ĐH ngày 4 tháng 8 năm 2003 của Bá»™ trưởng Bá»™ GD & ĐT

 

·        Mục tiêu của ngành học là Ä‘ào tạo má»™t Ä‘á»™i ngÅ© kỹ sÆ° chuyên ngành Ä‘iều khiển tá»± Ä‘á»™ng phục vụ trong lÄ©nh vá»±c nông nghiệp: biết vận dụng kiến thức Ä‘ã học áp dụng trong ngành sản xuất nông nghiệp nhÆ° gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, tồn trữ bảo quản, trong lÄ©nh vá»±c chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và chế biến thức ăn gia súc. Đặc biệt là trong chế biến các sản phẩm nông nghiệp nằm mục Ä‘ích là tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

·        Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị.

·        Có khả năng ứng dụng các tiến bá»™ kỹ thuật để thiết kế chế tạo thiết bị má»›i.

·        Có khả năng thiết kế hệ thống Ä‘iều khiển cho dây chuyền công nghệ.

·        Có khả năng tổ chức và triển khai bảo trì, sá»­a chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống Ä‘iều khiển quá trình sản xuất.

·        Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình Ä‘á»™, phù hợp vá»›i yêu cầu công việc.

·        Đối tượng tuyển sinh

      Học sinh tốt nghiệp phổ thông và trải qua kỳ thi tuyển sinh theo chÆ°Æ¡ng trình chung của bá»™ Giáo Dục và Ä‘ào tạo, có kiến thức tốt về toán lý,  có ká»· năng sáng tạo,  ham mê trong học tập, yêu thích khoa học.

Liên thông sinh viên Ä‘ã tốt nghiệp Cao Đẳng các ngành CÆ¡ Khí, Điện-Điện Tá»­, CÆ¡ Ä‘iện tá»­, Điều khiển tá»± Động của các trường.

·        ChÆ°Æ¡ng trình Đào tạo chính qui theo học chế tín chỉ bao gồm 2 giai Ä‘oạn:

-         Giai Ä‘oạn 1: Bao gồm các môn học chung cho các ngành của khối Kỹ thuật CÆ¡ Khí.

-         Giai Ä‘oạn 2: Bao gồm các môn học cÆ¡ sở ngành và chuyên ngành Ä‘iều khiển tá»± Ä‘á»™ng; trong Ä‘ó bao gồm thá»±c tập đồ án môn học, thá»±c tập nhà máy sản xuất, thá»±c tập đồ án tốt nghiệp dành cho học sinh khá giỏi, hoặc thi tốt nghiệp cho học sinh trung bình - khá.

·        Thời gian thá»±c tập đồ án tốt nghiệp tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 10 tín chỉ.

·        Ngoài ra còn có các khóa Ä‘ào tạo ngắn hạn theo chuyên đề cho công nhận vận hành máy và những cá nhân và tập thể có yêu cầu nhÆ°:

-         Lập trình Ä‘iều khiển thiết bị bằng PLC.

-         Lập trình Ä‘iều khiển thiết bị bằng Vi xá»­ lý.

-         Lập trình Ä‘iều khiển thiết bị bằng máy tính thông qua card giao tiếp.

 

3. Hoạt Ä‘á»™ng nghiên cứu

-         Đề tài cấp bá»™:

·  NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN Tá»° ĐỘNG BẰNG PLC  QUÁ TRÌNH PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU TRONG CHẾ  BIẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

·  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN Tá»° ĐỘNG  BẰNG ĐIỆN-KHÍ NÉN TRONG QUÁ TRÌNH TÁCH VỎ HẠT ĐIỀU

 

-         Nghiên cứu giáo viên:

·  Nghiên cứu các ứng dụng Ä‘iều khiển tá»± Ä‘á»™ng vào quá trình sản xuất nông lâm ngÆ° nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm hải sản, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất nhà máy và hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất - chế biến.

·  Nghiên cứu và tìm ra giải pháp Ä‘Æ°a Ä‘iều khiển tá»± Ä‘á»™ng vào quá trình sản suất nông nghiệp, giúp người dân nâng cao năng suất lao Ä‘á»™ng và chất lượng sản phẩm thô.

·  Nghiên cứu đẩy mạnh công việc tá»± Ä‘á»™ng hóa rá»™ng dãi cho người dân.

·  Nghiên cứu những kỹ thuật má»›i trên thế giá»›i có mà trong nÆ°á»›c chÆ°a có để Ä‘áp ứng kịp thời đại.

 

-         Nghiên cứu sinh viên:

·  Sinh viên làm những đề tài má»›i về những ứng dụng Ä‘iều khiển tá»± Ä‘á»™ng vào trong nông nghiệp.

·  Tổ chức các nhóm nghiên cứu và thá»±c hành các mô Ä‘un Ä‘iều khiển.

·  Tổ chức nghiên cứu các ứng dụng máy tính PC vào quá trình Ä‘iều khiển sản xuất.

·  Tổ chức nghiên cứu các ứng dụng của Ä‘iều khiển PLC vào nông nghiệp và công nghiệp.

·  Tổ chức nghiên cứu các ứng dụng vi Ä‘iều khiển vào các ứng dụng nhỏ trong sinh hoạt và sản xuất.

·  Nghiên cứu thảo luận các kỹ thuật tân tiến trên thế giá»›i.

·  Nghiên cứu chế tạo Robot, tham gia các cuá»™c thi Robocon do VTV và Trường ĐH Nông Lâm phát Ä‘á»™ng.

 

4. Má»™t số hình ảnh

 

  
“THIẾT BỊ GIÁM SÁT, LƯU TRá»® Dá»® LIỆU QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BẢO QUẢN NÔNG SẢN THá»°C PHẨM"
Đề tài đạt giải ba há»™i thi sáng tạo kỹ thuật khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất

 

“GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG KIỂM TRA Lá»°C KÉO TĨNH VÀ ĐỘNG CỦA Ô TÔ MÁY KÉO BẰNG MÁY TÍNH”

   

“NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN Tá»° ĐỘNG BẰNG PLC QUÁ TRÌNH PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU TRONG CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP”
 

 

GIẢI PHÁP KIỂM TRA BỀN SẮT THÉP BẰNG MÁY TÍNH

 

Số lần xem trang: 14162
Nhập ngày: 15-10-2008
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2021