Đính kèm là Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 2 - tháng 6/2023

Vui lòng đọc kỹ các thông tin ở đầu trang trong File đính kèm. Các bạn không có tên, vui lòng đăng ký theo hướng dẫn tại đây:  https://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-16002-1/vn/bieu-mau.html
Cập nhật lần 1 - ngày 30/5/2023      LINK GOOGLE DỰ PHÒNG
Cập nhật lần 2 - ngày 31/5/2023
Cập nhật lần 3 - ngày 2/6/2023
Cập nhật lần 4 - ngày 10/6/2023
Cập nhật lần 5 - ngày 14/6/2023

Số lần xem trang: 2318