Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 CÁC LOẠI BIỂU MẪU

 
A. BIỂU MẪU DÀNH CHO GIÁO VIÊN
2.  
 
B. BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN
1. Thông báo về xác nhận sinh viên thuộc ngành nghề độc hại, xem thông báo: thongbao
2. Thông tin danh mục ngành nghề độc hại (tham khảo): danhmuc
3. Mẫu đơn xin miễn giảm học phí thuộc đối tượng ngành nghề độc hại, tại: maudon
4. Giấy xác nhận sinh viên thuộc ngành nghề độc hại: giayxacnhan
5. Mẫu đơn xin miễn giảm học phí thuộc các đối tượng khác, mẫu đơn tại: donmiengiam
6. Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, mẫu đơn tại: donhoannghiavuquansu
7. Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội: donvayvon
8. Phiếu đề nghị hủy môn học: Phieu_HuyMonHoc
9. Phiếu chấm phúc khảo: Phieu Cham Phuc Khao (new)
10. Mẫu đơn chọn chuyên ngành (CC & CK): Mau_chon chuyen nganh
 
 
C. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
1. Quy định về định dạng Khóa luận tốt nghiệp (dowload)
2. Mẫu bìa CD Khóa luận tốt nghiệp (dowload)
Lưu ý: Các bạn sinh viên thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp, làm theo định dạng và mẫu như trên. Thay từ "Khóa luận" thành "Tiểu luận" trong toàn bộ đề tài.
 

Số lần xem trang : :8812
Nhập ngày : 23-11-2012
Điều chỉnh lần cuối :21-09-2017

BIỂU MẪU

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một tám hai một

Xem trả lời của bạn !