ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023

Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1A (cập nhật ngày 2/2/2023)   LINK GOOGLE DỰ PHÒNG!

File 1B (cập nhật ngày 2/2/2023)

File 1C (cập nhật ngày 2/2/2023)

File 2A (cập nhật ngày 2/2/2023)

File 2B (cập nhật ngày 2/2/2023)

File 3A (cập nhật ngày 6/3/2023)

File 3B (cập nhật ngày 6/3/2023)

File 3C (cập nhật ngày 6/3/2023)

File 4 (cập nhật ngày 6/3/2023)

File 5A (cập nhật ngày 8/3/2023)

File 5B (cập nhật ngày 8/3/2023)

File 5C (cập nhật ngày 8/3/2023)

File 7B (cập nhật ngày 7/6/2023)

Còn tiếp tục cập nhật...... Nếu xem trực tiếp không được, các bạn vui lòng vào link GOOGLE để bên trên để xem.

Đặc biệt tặng thêm:)

1. Kết quả phúc khảo HK1 (2021-2022)

2. Kết quả phúc khảo HK2 (2021-2022)

3. Bảng điểm 1xx HK2 (2021-2022) cho DH21RENT

 

 

Số lần xem trang: 2423