THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CỦA CÔNG TY ACTR

Do nhu cầu tìm kiếm nhân tài để bồi dưỡng và đào tạo thành Chuyên gia và Quản lý tương lai của nhà máy ACTR. Công ty ACTR cần tuyển dụng các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc vừa tốt nghiệp ra trường.

 

Số lần xem trang: 2312