Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 3/8/2022)   LINK GOOGLE DỰ PHÒNG!

File 2 (cập nhật ngày 8/8/2022)

File 3 (cập nhật ngày 14/8/2022)

File 4 (cập nhật ngày 17/8/2022)

File 5 (cập nhật ngày 7/9/2022)

File 6 (cập nhật ngày 9/9/2022)

File 7 (cập nhật ngày 13/9/2022)

Còn tiếp tục cập nhật...

Số lần xem trang: 8548
Nhập ngày: 03-08-2022
Điều chỉnh lần cuối: 13-09-2022