Ks. NGUYỄN NHỰT LONG

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại:  +84 347 184 019
Email: long.nguyennhut@hcmuaf.edu.vn  

 

   v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

      -         2020, KS. Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí, Đại học Nông Lâm TPHCM

      -         4/2022-nay: Trợ Giảng Khoa Cơ khí Công nghệ

 

    v  Môn giảng dạy:

            -            Thực tập lái máy

            -            Thực tập máy làm đất

            -            Thực tập cấu tạo truyền động máy kéo

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 85
Nhập ngày: 15-04-2022
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2022