Ks. LƯU THANH THIÊN

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại:  +84 981 108 095
Email: thien.luuthanh@hcmuaf.edu.vn 

  

v  Giáo dục – Kinh nghiệm làm việc:

-          2019: Ks. Ngành Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô , Đại học Nông Lâm TP.HCM

-          04/2022 – nay: Trợ giảng Khoa Cơ Khí – Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

  v  Môn giảng dạy:

-          Thực Tập Kiểm Định Ô Tô

-          Thực Tập Động Cơ

-          Thực Tập Truyền Động trên Ô Tô

 

  v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Lý thuyết ô tô

-          Dao động ô tô

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 87
Nhập ngày: 14-04-2022
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2022