TS. NGUYỄN HUỲNH TRƯỜNG GIA

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: nglebach@gmail.com
v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Cấp thoát nước trong nông nghiệp

-          Máy nông nghiệp

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 165
Nhập ngày: 29-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 13-04-2022