ThS. PHẠM DUY LAM

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: lampd@hcmuaf.edu.vn 
v  Giáo dục – Kinh nghiệm làm việc:

-          ThS. Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí, 2017, Đại học Nông Lâm TP HCM

 

v  Môn giảng dạy:

-          Thực tập bảo dưỡng kỹ thuật 1

-          Thực tập bảo dưỡng kỹ thuật 2

-          Cấu tạo động cơ đốt trong

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Máy nông nghiệp và chế biến,

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 135
Nhập ngày: 28-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 28-12-2021