ThS. NGUYỄN TẤN PHÚC

Bộ môn Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: phucpfiev1@gmail.com


v  Giáo dục – Kinh nghiệm làm việc:

-          ThS. Ngành Cơ Điện Tử, 2011, Đại học Bách Khoa TP HCM

-          Từ 2011 đến nay: Giảng viên Khoa Cơ Khí – Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TP.HCM

-          Từ 2009 – 2011: Kỹ sư tại Công ty liên doanh Coats

 

v  Môn giảng dạy:

-          Hệ thống Cơ Điện Tử

-          Kỹ thuật Robot

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Robot

-          Mechatronics

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 129
Nhập ngày: 28-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 28-12-2021