ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Phòng số 8, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: phuongthao.ngth@hcmuaf.edu.vn   

v  Môn giảng dạy:

-          Vật liệu và công nghệ kim loại

-          Dung sai và kỹ thuật đo lường

-          Thực tập gia công hàn – nguội

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 152
Nhập ngày: 28-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2022