ThS. NGUYỄN HẢI TRIỀU

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: trieucknl@yahoo.com

 

 

v  Môn giảng dạy:

-          Máy và thiết bị phục vụ chăn nuôi

-          An toàn lao động và môi trường công nghiệp

-          Máy thu hoạch

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Máy nông nghiệp

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 137
Nhập ngày: 25-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2021