ThS. LÊ QUANG TRÍ

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
DID: +84 976 910 790
Email: lequangtri@hcmuaf.edu.vnv  Môn giảng dạy:

-          Lý thuyết Ô Tô

-          Tính toán thiết kế ô tô

-          Hệ thống truyền lực ô tô

-          Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Lý thuyết ô tô

-          Dao động ô tô

-          Khung vỏ ô tô

-          Điện động cơ

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 164
Nhập ngày: 25-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2021