TS. NGUYỄN THỊ HOÀI THU

Postdoc tại NCU Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: hoaithunl@gmail.com


 

v  Môn giảng dạy:

-          Kỹ thuật lạnh thực phẩm

-          Kỹ thuật điều hòa không khí

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Nhiệt kỹ thuật ứng dụng

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 189
Nhập ngày: 25-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 05-01-2022