TS. NGUYỄN THANH HÀO

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Phòng 14, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ.
Điện thoại: +84 949 121 898
Email: nt.hao@hcmuaf.edu.vn  

v  Môn giảng dạy:

-          Kỹ thuật điều hòa không khí

-          Kỹ thuật lạnh

-          Bơm quạt và máy nén

-          Kỹ thuật mô phỏng và mô hình hóa

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Kỹ thuật nhiệt và năng lượng.

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 202
Nhập ngày: 25-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 14-04-2022