ThS. NGUYỄN VĂN CÔNG CHÍNH
Giảng viên chính, khoa CKCN
Phòng Quản Trị Vật Tư, Đại học Nông Lâm TP HCM
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: nvcchinh@hcmuaf.edu.vn

 

 

v  Giáo dục – Kinh nghiệm làm việc:

-          ThS. Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí, 2003, Đại học Nông Lâm TP HCM

-          Từ 2012 – 2014: Trưởng phòng Quản Trị Vật Tư.

-          Từ 2009 – 2012: Phó trưởng phòng Quản Trị Vật Tư.

-          Từ 2006 – 2009: Phó Giám Đốc Trung tâm Công Nghệ và Thiết Bị Nhiệt Lạnh.

-          Từ 2000 đến nay: Giảng viên Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TP HCM.

-          Từ 1998 – 2000: Trợ giảng Khoa Cơ Khí – Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TP HCM.

 

v  Môn giảng dạy:

-          Kỹ thuật sấy

-          Máy gia công cơ học nông sản thực phẩm

-          Kỹ thuật tự động khí nén thủy lực

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 176
Nhập ngày: 25-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 10-01-2022