Ks. CAO ĐỨC LỢI

Bộ môn Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 366 459 000
Email: cdloi@hcmuaf.edu.vn Giới thiệu:

Kỹ Sư Cao Đức Lợi đã làm việc tại Khoa Cơ khí - Công nghệ của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015Ks. Cao Đức Lợi nhận bằng Kỹ sư điện, chuyên ngành Tự động hóa tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (2014). Hướng nghiên cứu chính: Tự động hóa trong sản xuất, máy và thiết bị chế biến.

Trong công tác, Ks. Cao Đức Lợi đã tham gia một số đề tài, dự án nghiên cứu trong nước. Ks. Cao Đức Lợi đồng tác giả của một số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước.  

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 190
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 27-12-2021