Ks. LÊ KHÕE QUÍ

Cao học tại NCU, Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 006 792
Email: lkqui@hcmuaf.edu.vn  

 Giới thiệu:

Kỹ sư Lê Khõe Quí làm việc tại Khoa Cơ khí - Công nghệ của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017KS. Lê Khõe Quí nhận bằng kỹ sư chuyên ngành cơ khí nông lâm tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (2014), hiện đang học thạc sỹ ngành kỹ thuật cơ khí tại trường Đại học Quốc lập Trung ương (National Central University), Đài Loan. Hướng nghiên cứu chính: Máy và thiết bị nông nghiệp, lý thuyết và mô phỏng quá trình gia công bánh răng.

Trong công tác, Ks. Lê Khõe Quí đã tham gia một số đề tài, dự án nghiên cứu trong nước. Ks. Lê Khõe Quí là tác giả và đồng tác giả của một số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước.  

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 157
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 14-04-2022