ThS. ĐÀO DUY VINH

Nghiên cứu sinh tại NUK, Taiwan
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 446 350
Email: duyvinh@hcmuaf.edu.vn 

 Giới thiệu:

Thạc sĩ Đào Duy Vinh đã công tác tại Khoa Cơ khí - Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007Đã tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí, chuyên ngành Cơ khí chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm tại trường Đại học Đại học Nông Lâm TP.HCM (2004); Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí (2015) và đang học tiến sĩ ở Đài Loan. Trong công tác giảng dạy, phụ trách giảng dạy các môn học: Kỹ thuật đo lường và cảm biến, Kỹ thuật CAD CAM/CNC, Kỹ thuật vi điều khiển, thực tập xí nghiệp.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, đã tham gia và chủ trì một số đề tài khoa học, kết quả đã nhận giải ba sáng tạo khoa học trẻ do Sở Khoa học Tp. Hồ Chí Minh (2018). Đã công bố một số bài báo khoa học trên các tạp chí Scopus và SCI.  Lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào: Chuyên thiết kế cảm biến từ trường và xác định đặt tính từ của vật liệu, Robot phục vụ trong nông nghiệp, thiết kế - chế tạo thiết bị tự động hóa trong sản xuất.

                        

                 Mã QR liên kết các bài báo đã công bố

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 182
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 13-04-2022