ThS. LÊ QUANG GIẢNG

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
DID: +84 913 149 292
Email: lqgiang@hcmuaf.edu.vn 


 

 Giới thiệu:

Thạc sĩ Lê Quang Giảng đã làm việc tại Khoa Cơ khí - Công nghệ của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1998Thạc sĩ Lê Quang Giảng nhận bằng Kỹ sư Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí Nông lâm tại trường Đại học Đại học Nông Lâm TP.HCM (1990); Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí (2008)

Trong công tác giảng dạy, Thạc sĩ Lê Quang Giảng phụ trách giảng dạy các môn học thuộc khối công nghệ kỹ thuật nhiệt như: Cơ sở kỹ thuật nhiệt, Lý thuyết truyền nhiệt- thiết bị trao đổi nhiệt.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Thạc sĩ Lê Quang Giảng đã tham gia và thực hiện thành công một số đề tài : cấp nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh trong lỉnh vực sấy và bảo quản nông sản; tham gia tổ chức và báo cáo tại các hội nghị khoa học. Thạc sĩ Lê Quang Giảng là đồng tác giả của một số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế và trong nước.  

Lĩnh vực nghiên cứu Thạc sĩ Lê Quang Giảng tập trung vào: thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị sấy nông sản.

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 189
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 27-12-2021