ThS. NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Phòng 16, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 983 035 396
Email: nguyenkieuhanh@hcmuaf.edu.vn

v  Giáo dục – Kinh nghiệm làm việc:

-          ThS. ngành Khoa học và Công nghệ nano, 2009, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc

-          10/2006-nay: Giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ

 

v  Môn giảng dạy:

-          Vẽ kỹ thuật 1

-          Vẽ kỹ thuật 2

-          Chi tiết máy

-          Đồ án chi tiết máy

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Máy và thiết bị trong nông nghiệp và chế biến

-          Công nghệ kỹ thuật nano

 

v  Sản phẩm nghiên cứu khoa học

-          Công bố quốc tế:

1. Thi Kieu Hanh Nguyen, Thi Binh Minh Nguyen, Dinh Nam Khuc, Kieu Nhi Ngo, Research on Ability of Cleaning Nylon from Rubbish by Cleaning Equipment with Threshing – Sucking Principle, SAFE 2015 Conference

2. Daewang Woo, Nguyen Thi Kieu Hanh, Jihun Mun, Atul Kulkarni, Taesung Kim, Evaluation of Chemical Composition of Aqueous Nanoparticles and Atmospheric Aerosol Using Optical Fiber, AAAR 28th Annual Conference, 2009

3. Nguyen Thi Kieu Hanh, Atul Kulkarni, Taesung Kim, The Novel Approach to Detect Chemical Composition of Atmospheric Aerosol Using Thin Film Coated Fiber Optic Sensor , KAPAR Annual Conference, 2009

4. Nguyen Thi Kieu Hanh, Atul Kulkarni, Taesung Kim, Simple Extrinsic Fiber Optic Method to Evaluate Absorbance in Aqueous Nanoparticles, KSME Conference, 2008

-          Công bố trong nước:

1. Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Như Nam, Ngô Kiều Nhi,  Mô hình hóa và mô phỏng quá trình làm sạch rác thải nilon trong buồng làm sạch của máy làm sạch nilon theo nguyên lý đập - hút, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 18, Số 15 – 2015, trang 94 – 103, ISSN: 1859-0128

2. Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Như Nam, Ngô Kiều Nhi,  Xây dựng phương trình vi phân biểu diễn chuyển động của khối nilon trên bề mặt răng đập ở máy làm sạch nilon theo nguyên lý đập - hút, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 18, Số 15 – 2015, trang 104 – 110, ISSN: 1859-0128

3. Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Trần Văn Hồng; 2015; “ Nghiên cứu xây dựng cỡ máy nghiền búa thủy lực trục đứng năng suất 100 – 1000 kg/h”; Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, số 2/2015; trang 84 – 92, ISSN: 1859 - 1523

4. Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Thị Bình Minh, Khúc Đình Nam, Trần Thị Thanh, Nguyễn Như Nam, Một số kết quả thực nghiệm máy trồng khoai mì MTKM -2, Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc lần thứ IV, 2015, NXB Đại học Quốc gia, trang 714 – 722

5. Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Như Nam, Ngô Kiều Nhi,  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới hiệu quả làm sạch nylon bằng máy làm sạch nilon theo nguyên lý đập dọc trục, , Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc lần thứ III, 2013, NXB Khoa học và Kỹ thuật; trang 178 – 183, ISBN: 978-604-67-0061-6

-          Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (chủ nhiệm):

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy trồng khoai mì 2 hàng MTKM-2, 2014-2015, Cấp Thành phố Hồ Chí Minh

2. Nghiên cứu máy làm sạch nilon theo nguyên lý đập rũ ứng dụng trong công nghệ tái chế nilon từ nguồn rác thải, 2013-2015, Cấp Thành phố Hồ Chí Minh

3. Hoàn thiện chế tạo và khảo nghiệm máy ép viên phân hữu cơ vi sinh kiểu khuôn vòng cánh quay, 2010 – 2011, Cấp cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

4. Nghiên cứu thiết kế - chế tạo mô hình máy nghiền gạo ứng dụng trong công nghệ sản xuất bún, 2007 – 2008, Cấp cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

5. Nghiên cứu thiết kế - chế tạo – lắp đặt hệ thống tách dầu – mỡ và các chất thải nổi trong công trình xử lý nước thải, 2004 – 2005, Cấp cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 206
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 27-12-2021