ThS. NGUYỄN VĂN LÀNH
Giảng viên chính, khoa CKCN
Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 983 331 309
Email: nvlanh@hcmuaf.edu.vnv Giáo dục – Kinh nghiệm làm việc:

-          ThS. ngành Kỹ thuật Cơ khí, 2011, Trường Đại học KHKT Nông Lâm Tây Bắc, Trung Quốc.

-          3/2021 – nay: Giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

-          6/2015 – 3/2021: Phó trưởng Phòng Quản trị - Vật tư, Giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ.

-          10/2012 – 6/2015: Giám đốc Trung tâm CN&TB Nhiệt Lạnh, Giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ.

-          4/2004 – 10/2012: Giảng viên Trung tâm CN&TB Nhiệt Lạnh và Khoa Cơ khí Công nghệ.

v Môn giảng dạy:

-          AutoCAD

-          Năng lượng Mặt trời và Sinh khối

-          Lò hơi Công nghiệp

-          Máy thu hoạch

-          Máy sau thu hoạch

v Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Máy và thiết bị trong nông nghiệp và chế biến

-          Năng lượng tái tạo – nhiệt

v Bài báo khoa học

-          Nguyen Van Lanh, Nguyen Huy Bich, Bui Ngoc Hung and Nguyen Nam Quyen,"Performance of Household Rice Husk Downdraft Gasifier in Vietnam: Modeling and experiment," International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol. 11 (2021) No. 5, pp. 1958-1963, (Tạp chí Scopus ISSN 2088-5334)http://dx.doi.org/10.18517/ijaseit.11.5.16160

-          Lanh N V, Bich N H, Quyen N N, Hung B N and Preston T R. “Water retention capacity of biochar and its effect on growth of maize”Livestock Research for Rural Development. Volume 31, Article #95; 2019 (Tạp chí Scopus ISSN 0121-3784). www.lrrd.org/lrrd31/6/lanh31095.html

-          Lanh N V, Bich N H, Quyen N N, Hung B N and Preston T R. “A study on designing, manufacturing and testing a household rice husk gasifier”Livestock Research for Rural Development. Volume 30, Article #35; 2018 (Tạp chí Scopus ISSN 0121-3784). www.lrrd.org/lrrd30/2/lanh30035.html

-          Nguyen Huy Bich, Nguyen Van Lanh, Bui Ngoc Hung. The Composition of Syngas and Biochar Produced by Gasifier from Viet Nam Rice HuskInternational Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol. 7 (2017) No. 6, pp. 2258-2263. (Tạp chí Scopus ISSN 2088-5334). http://dx.doi.org/10.18517/ijaseit.7.6.2623

-          Lanh N V, Bich N H, Hung B N, Khang D N and Preston T R. Effect of the air-flow on the production of syngas, tar and biochar using rice husk and sawdust as feedstock in an updraft gasifier stove. Livestock Research for Rural Development. Volume 28, Article #71. 2016 (Tạp chí Scopus ISSN 0121-3784). http://www.lrrd.org/lrrd28/5/lanh28071.html

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 182
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 10-01-2022