ThS. NGUYỄN VĂN TUẤN ANH 

Khoa Cơ khí Công nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
DID +84 977 734 904
Email: nvtanh@hcmuaf.edu.vn 
v  Giáo dục – Kinh nghiệm làm việc:

-          Thạc sĩ  ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực , 2019, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

-          Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, 2014, Đại học Nông Lâm Tp.HCM

-          06/2015 – nay: Giảng viên khoa Khoa Cơ khí Công nghệ

-          08/2014 – 05/2015 : Quản lý phụ tùng, Công ty TNHH Chuyên doanh ô tô Sài Gòn

 

v  Môn giảng dạy:

-          Động cơ đốt trong

-          Thực tập động cơ đốt trong

-          Cấu tạo động cơ – máy kéo

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Động cơ Diesel

-          Nhiên liệu mới sử dụng trên động cơ Diesel

 

v  Sản phẩm nghiên cứu khoa học

-          Công bố trong nước:

1.       Nguyễn Trịnh Nguyên, Nguyễn Văn Trà, Phan Minh Hiếu, Lê Quang Trí, Nguyễn Văn Tuấn Anh, Nghiên cứu và chế tạo thiết bị xác định hệ số giảm chấn bằng phương pháp đo trực tiếp, năm 2017, Hội nghị Khoa học về Cơ khí - Động lực 2017.

-          Patent, giải pháp hữu ích:

-          Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (tham gia):

1. Nghiên cứu chế tạo băng thử dao động hệ hai bậc tự do phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong chuyên ngành ô tô, 2016-2017, cấp trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

2. Thiết kế chế tạo robot cắt tỉa cây xanh đường phố, năm 2017 – 2018, cấp trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 170
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2021