ThS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 
Giảng viên chính, khoa CKCN
Nghiên cứu sinh tại NCU, Taiwan
Bộ môn Máy Sau Thu Hoạch và Chế Biến
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM
DID: +84 908 341 115
Email: dangnh@hcmuaf.edu.vn 


 Giới thiệu:

Thạc sỹ Nguyễn Hải Đăng đã làm việc tại Khoa Cơ khí - Công nghệ của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009. Hiện đang là nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật cơ khí tại trường Đại học Quốc lập Trung Ương (National Central University), Đài Loan. Nghiên cứu của ThS. Nguyễn Hải Đăng tập trung vào mô phỏng các quá trình nhiệt và lưu chất trong sự hình thành tinh thể vật liệu bán dẫn.   

Trong công tác nghiên cứu khoa học, ThS. Nguyễn Hải Đăng đã tham gia và thực hiện thành công một số đề tài, dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế; tham gia tổ chức và báo cáo tại các hội nghị khoa học; tham gia phản biện các đề tài, các cuộc thi khoa học công nghệ cũng như các bài báo khoa học cho các tạp chí khoa học trong nước. ThS. Nguyễn Hải Đăng là tác giả chính và đồng tác giả của một số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước.  

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 203
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2022