ThS. NGUYỄN THANH PHONG

Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 938 095 340
Email: ntphong@hcmuaf.edu.vn  

 Giới thiệu:

ThS. Nguyễn Thanh Phong đã làm việc tại khoa Cơ khí - Công nghệ của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007ThS. Nguyễn Thanh Phong nhận bằng Kỹ sư cơ khí, chuyên ngành Cơ khí chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm tại trường Đại học Đại học Nông Lâm TP.HCM (2007); Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí 2012 tại trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong công tác giảng dạy, ThS. Nguyễn Thanh Phong phụ trách giảng dạy các môn học thuộc khối cơ sở ngành và chuyên ngành như: vẽ kỹ thuật, AutoCad, Ứng dụng tin học trong thiết kế máy, vật liệu kỹ thuật và máy & thiết bị phân ly.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, ThS. Nguyễn Thanh Phong đã tham gia và thực hiện thành công một số đề tài, dự án nghiên cứu trong nước; tham gia phản biện các đề tài, cũng như các bài báo khoa học cho các tạp chí khoa học trong nướcLĩnh vực nghiên cứu của ThS. Nguyễn Thanh Phong tập trung vào: Công nghệ kỹ thuật sấy, phần mềm ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí, công nghệ chế tạo máy.

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 356