ThS. PHAN MINH HIẾU

Tổ Gia Công Cơ Khí, Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 937 569 915
Email: phanminhhieu@hcmuaf.edu.vn

 

 

v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

-          Thạc sĩ  ngành Kỹ thuật Cơ khí, 2012, Trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

-          2018 – nay: Tổ trưởng tổ Gia công Cơ khí – BM. Kỹ thuật Cơ sở.

-          2008 – 2017: Phụ trách xưởng thực tập, Bộ môn Công nghệ Ôtô.

 

v  Môn giảng dạy:

-          Kỹ thuật CAD/CAM/CNC

-          Thực tập gia công cắt gọt CNC

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu:

-          Kỹ thuật mô hình hóa thiết kế CAD/CAM/CAE.

-          Mô phỏng và tối ưu hóa quá trình gia công CNC trên phần mềm Vericut, ssCNC,…

 

v  Sản phẩm nghiên cứu khoa học:

  1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

Nghiên cứu chế tạo băng thử dao động hệ hai bậc tự do phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong chuyên ngành ô tô.

  1. Bài báo tại hội nghị:

Nghiên cứu và chế tạo thiết bị xác định hệ số cản giảm chấn bằng phương pháp đo trực tiếp.

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 182
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 27-12-2021