ThS. TRẦN VĂN TUẤN

Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 2837 220 725
DID: +84 908 491 324
Email: tvtuan@hcmuaf.edu.vn

v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

-          ThS. ngành Kỹ thuật Cơ khí, 2010, Đại học Nông Lâm TP.HCM

-          12/2018– nay: Giảng viên khoa Khoa Cơ khí Công nghệ

-          4/2001-12/2018: Giảng viên: nghiên cứu tại trung tâm Năng Lượng và Máy Nông nghiệp và Giảng dạy tại Khoa Cơ khí Công nghệ

 

v  Môn giảng dạy:

-          Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu

-          Máy Nâng chuyển

-          Công nghệ và thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Cơ khí máy sau thu hoạch và chế biến bảo quản nông sản thực phẩm

-          Năng lượng trong nông nghiệp

 

v  Sản phẩm nghiên cứu khoa học

-          Công bố quốc tế:

1.  Nguyen Van Hung, Tran Van Tuan, Pyseth Meas, Caesar Joventino M. Tado, Myo Aung Kyaw & Martin Gummert. Best practices for paddy drying: case studies in Vietnam, Cambodia, Philippines, and Myanmar. Plant Production Science, 26 October 2018. To link to this article:  https://doi.org/10.1080/1343943X.2018.1543547

2. Nguyen Van Hung, Romualdo Martinez, Tran Van Tuan and Martin Gummert. Development and verification of a simulation model for paddy drying with different flatbed dryers. Journal Plant Production Science. 28 August 2018. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1343943X.2018.1518723

3. Hung Van Nguyen, Canh Duc Nguyen, Tuan Van Tran , Hoa Duc Hau, Nghi Thanh Nguyen , Martin Gummert. Energy efficiency, greenhouse gas emissions, and cost of rice straw collection in the mekong river delta of vietnam. Field Crops ResearchVolume 198, November 2016, Pages 16-2222. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429016302854?via%3Dihub

4. Tran Van Tuan, Le Quang Vinh and Nguyen Van Xuan. Research on Cassava Drying, Application and Promotion of the Reversible Airflow Flatbed Dryers for Sliced Cassava. Journal of Food Science and Engineering 5 (2015) 150-158 doi: 10.17265/2159-5828/2015.03.007. http://www.davidpublisher.com/index.php/Home/Article/index?id=24231.html

5. Hien, P.H.; Vinh, L.Q.; Thuy, T.T.T.; Tuan, T.V. Development of Solar-Assisted Dryers for Food and Farm Crops  [2009] Vol. 52(4): 1255-1259 2009 American Society of Agricultural and Biological Engineers ISSN 0001-2351. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201301687723

-          Công bố trong nước:

1. Nguyễn Huy Bích, Trần Văn Tuấn, Phạm Cân,  Nghiên Cứu Tính Toán Thiết Kế Máy Sấy Dây Khoai Lang Dùng Cho Chế Biến Thức Ăn Đại Gia Súc, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 11/2021 (Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ VI – Năm 2021 (NSCME 2021).

2. ThS. Nguyễn Văn Công Chính, ThS. Lê Văn Tuấn, ThS. Trần Văn Tuấn, KS. Cao Đức Lợi, TS. Nguyễn Đức Khuyến, Nghiên cứu thực nghiệm sấy một số trái cây giàu dinh dưỡng bằng phương pháp sấy thăng hoa và sấy chân không. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 12 năm 2020.

3. ThS. Trần Văn Tuấn, ThS. Lê Quang Vinh, PGS. TS. Lê Anh Đức. Nghiên cứu công nghệ sấy hai giai đoạn kết hợp sấy tầng sôi và sấy tháp để sấy cà phê nhân. Tạp chí Công nghiệp Nông Thôn Số 29 năm 2018.

4. Th.S. Trương Quang Trường, Th.S. Trần Văn Tuấn, TS.Vương Thành Tiên. Nghiên cứu sấy cá dứa bằng máy sấy – dùng năng lượng mặt trời. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, Số 9 năm 2016.

5. Trần Văn Tuấn, Phan Hiếu Hiền. Nghiên cứu giải pháp công nghê hóa gas từ trấu làm nhiên liệu cho động cơ diesel kéo máy phát điện. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, số 02 năm 2015.

-          Patent, giải pháp hữu ich:

-          Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (chủ nhiệm và tham gia):

1. Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Đại học Nông Lâm TP.HCMNghiên cứu tính khả thi áp dụng kỹ thuật sấy 2 giai đoạn kết hợp giữa sấy tầng sôi và sấy tháp cho cà phê vỏ thóc (cà phê nhân). năm thực hiện 2016-2018.

2. Tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu chế tạo dây chuyền tự động hóa chế biến thức ăn gia súc nhai lại từ cây khoai lang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Năm 2021- 2023.

3. Tham gia đề tài cấp Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu công nghệ & thiết bị sấy nâng cao chất lượng sản phẩm cá dứa khô. Sở Khoa Học- Công nghệ TP.HCM, năm 2015- 2016.

4. Tham gia đề tài cấp Thành Phố Hồ Chí Minh. Cơ giới hóa cây mía. Sở Khoa Học- Công nghệ TP.HCM, năm 2003- 2005.

5. Tham gia dự án Quốc Tế. Dự án IRRI –BMZ Về quản lý sử dụng rơm rạViện lúa Quốc tế IRRI, năm 2016-2018.

 

v  Hoạt động khoa học chuyển giao công nghệ vào sản xuất

-          Trực tiếp và tham gia công tác chuyển giao công nghệ máy sấy đảo chiều gió cho các tổ chức cá nhân và tập thể sản xuất lúa, bắp, cà phê, tiêu… Trong cả nước và Các nước như: Camphuchia, Lào, Philippin, Tanzania, Mayanmar. Bờ Biển Ngà.

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 178
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 27-12-2021