ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 933 459 303
Email: tqtruong@hcmuaf.edu.vn      Giới thiệu:

ThS. Trương Quang Trường đã làm việc tại Khoa Cơ khí - Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003tốt nghiệp Kỹ sư ngành Cơ khí Nông Lâm (2003) và Thạc sĩ Bio-Mechatronics tại trường Đại học Sung-Kyung-Kwan, Hàn Quốc (2007). Trong công tác giảng dạy ThS. Trương Quang Trường phụ trách giảng dạy các môn về Cơ học như: Sức bền vật liệu, Cơ học kỹ thuật, Nguyên lý máy, Động học và động lực học cơ cấu,...

Lĩnh vực nghiên cứu chính của ThS. Trương Quang Trường là Cơ khí nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Website: https://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=tqtruong

Số lần xem trang: 308
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 31-12-2021