PGS.TS.NGƯT. NGUYỄN HUY BÍCH   
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng 1, Văn Phòng Khoa Cơ khí Công nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 283 724 2529 DID +84 908 961 309
Email: nhbich@hcmuaf.edu.vn
ORCID: 0000-0002-0644-3262
Scopus ID: 36191086100

v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

-          TS. ngành Kỹ thuật Cơ khí, 2010, Đại học Trung Ương Quốc lập Đài Loan

-          8/2012 – nay: Trưởng khoa Khoa Cơ khí Công nghệ

-          5/2006-7/2012: Giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ

-          3/2001-4/2006: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty Tư vấn Đầu tư Kỹ thuật Cơ điện TPHCM

-          11/1986-02/2001: Trưởng Khoa Cơ điện, trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

-          7/1985-10/1986: Giảng viên Khoa Cơ điện, trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

 

v  Môn giảng dạy:

-          Cơ Lưu chất (Đại học); Cơ lưu chất nâng cao (cao học và NCS)

-          Tính toán động lực học lưu chất (cao học và NCS)

-          Kỹ thuật năng lượng tái tạo

-          Kỹ thuật lạnh thực phẩm

-          Truyền nhiệt nâng cao (cao học và NCS)

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Năng lượng tái tạo – nhiệt

-          Máy và thiết bị trong nông nghiệp và chế biến

-          Thiết bị vi lưu, truyền nhiệt micro

-          Mô phỏng và tính toán động lực học máy

 

v  Sản phẩm nghiên cứu khoa học

-          Công bố quốc tế:

1. Nguyen Van Lanh, Nguyen Huy Bich, Bui Ngoc Hung, Nguyen Nam Quyen, Performance of Household Rice Husk Downdraft Gasifier in Vietnam: Modeling and experiment, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (Scopus), Vol. 11 (2021) No. 5, pages: 1958-1963, DOI:10.18517/ijaseit.11.5.16160.

2.Cong-BinhDinh, Shu-San Hsiau,Chien-YuanSu,Meng-YuanTsai,Yi-Shun Chen ,Huy-Bich Nguyen, Hou-PengWan, Full-loop study of a dual fluidized bed cold flow system: Hydrodynamic simulation and validation, Advanced Powder Technology (SCIE), Volume 32, Issue 3, March 2021, Pages 670-682, Q1 ISSN: 0921-8831Impact Factor: 2020: 4.833 SCIE    https://doi.org/10.1016/j.apt.2021.01.012

3. Thanh-Long Le, Jyh-Chen Chen, & Huy-Bich NguyenNumerical investigation of the forward and backward thermocapillary motion of a water droplet in a microchannel by two periodically activated heat sources, Numerical Heat Transfer, Part A: Applications (SCI), 9/2020, https://doi.org/10.1080/10407782.2020.1814603

4. Quoc-Hung Pham, Jyh-Chen Chen, and Huy-Bich NguyenReducing Efficiency Droop in (In,Ga)N/GaN Light-emitting Diodes by Improving Current Spreading with Electron-blocking Layers of the Same Size as the n-pad, Current Optics and Photonics (SCI), Volume 4 Issue 4 / Pages.380-390 / 2020 / 2508-7266(pISSN) / 2508-7274(eISSN) DOI: 10.3807/COPP.2020.4.4.380; http://coppjournal.org/

5. Cong-Binh Dinh, Shu-San Hsiau, Chien-Yuan Su, Meng-Yuan Tsai, Yi-Shun Chen, Huy-Bich Nguyen, Hou-Peng Wan, Predictions of undesirable air–sand flow behaviors in a dual fluidized bed cold flow system via a CFD full-loop model, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (SCIE), Volume 106, January 2020, Pages 159-168

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187610701930433X

-          Công bố trong nước:

1. Nguyễn Huy Bích, Trần Văn Tuấn, Phạm Cân,  Nghiên Cứu Tính Toán Thiết Kế Máy Sấy Dây Khoai Lang Dùng Cho Chế Biến Thức Ăn Đại Gia Súc, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 11/2021 (Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ VI – Năm 2021 (NSCME 2021)

2. Nguyen Thanh Nghi and Nguyen Huy BichImpacts of Mechanization In Rice Farming on Greenhouse Gas Emission: Case Study In Mekong DeltaVietnam, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 11/2021 (Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ VI – Năm 2021 (NSCME 2021)

3. Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Văn Liêm, Phạm Duy Lam, Cơ Giới Hóa Cây Lúa Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long- Trường Hợp Tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, ISSN 1859-4026, pp 44-53 , số 37, 2020, Hà Nội, Viet Nam.

4. Nguyễn Huy Bích, Phạm Duy Lam, Nguyễn Văn Lành, Lê Khỏe Quí, Phạm Cân, Thiết kế chế tạo và khảo nghiệm máy phun thuốc cho lúa bề rộng 20 mét, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 33, trang 88-94, Hà nội, 2019.

5. Nguyen Tan Y, Le Thanh Son, Tran Quang Tuyen, Nguyen Huy Bich, Nguyen Truong Thinh, Study of Design and Manufacture for One-Line Rice Color Sorting Machine, Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology, VOL 3 NO SI1 (2019) 2(SI1):SI71-SI79. Published: Apr 12, 2020, ISSN: 2615-9872

-          Patent, giải pháp hữu ich:

-          Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (chủ nhiệm):

1.Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh vĩnh long đến năm 2030, 2018-2020, cấp tỉnh Vĩnh Long

2.Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo thiết bị chế biến ca cao qui mô nhỏ, 2017-2019, Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa trong canh tác lúa Huyện Long Thành, Đồng Nai, 2016-2018, cấp tỉnh Đồng Nai

4. ASEAN Cooperation Project “Reduction of post-harvest losses (PHL) for agricultural produces and products in Asean region”, 2017-2018,

5. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy xới cây ăn quả tỉnh Đồng Tháp,2014-2016, cấp tỉnh Đồng Tháp.

6.Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sấy thuốc lá năng suất 3tấn/mẻ nhằm nâng cao hiệu quả sấy thuốc lá tại tỉnh Gia Lai,2012-2014, cấp tỉnh Gia Lai.

-          Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo đã xuất bản:

1) Numerical Computation of Thermocapillary convection and Applications, sách chuyên khảo, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2019.

2) Kỹ Thuật Lạnh Thực phẩm (tái bản lần 1), giáo trình, NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM, 2019

3) Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo, giáo trình, NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM, 2015

4) Đo Lường Tổn Thất Và Đánh Giá Công Nghệ Sau Thu Hoạch Trong Sản Xuất Lúa Gạo (Rice Post Harvest Technology Assessment & Losses Measurement), sách tham khảo, NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM, 2019

 

v  Hoạt động cộng đồng trong khoa học và giáo dục đại học

-          Thành lập “Liên minh các khoa Kỹ thuật các trường Đại học ASEAN” tại Bogor, Indonesia năm 2012.

-          Thành lập “Mạng lưới Nông nghiệp, năng lượng và Thực phẩm bền vững (SAFE Network) vùng Châu Á-Thái Bình Dương”. Đây là mạng lưới của các Đại học gồm Nhật bản, Úc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam.

-          Tham gia giảng dạy tại Đại học Andalas và Trường Polytechnics, Indonesia

-          Được công nhận là Phản biện chính (Reviewer) của tạp chí quốc tế SCI: International Journal of Heat and Mass Transfer, IF = 4,346 (Tạp chí quốc tế truyền nhiệt và truyền khối) từ 2017 (kèm theo chứng nhận).

-          Tham gia phản biện cho các tạp chí SCI gồm: Fuel Journal; Physics of Fluid; International Journal of Heat and Mass Transfer; và Powder Technology; tap chí Scopus: International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT); các tạp chí trong nước: Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, Tổng hội Cơ Khí Việt Nam, ISSN 0866-7056; Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội CKNN Việt Nam, ISSN 1859-4026; và Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, Đại học Nông Lâm TPHCM, ISSN 1859-1523.

-          Editor Board (ban biên tập) của một số tạp chí khoa học trong và ngoài nước gồm: 1) Asia Pacific Journal of Substainable Agriculture Food and Energy –APJSAFE, ISSN: 2338-1345; 2) International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT) ISSN: 2088-5334 SCOPUS indexed; 3) Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển-Đại học Nông Lâm TPHCM, ISSN 1859-1523.

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 416
Nhập ngày: 06-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 10-01-2022