TS. NGUYỄN ĐỨC KHUYẾN

Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Địa chỉ: KP 6, Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP HCM.

Email: khuyen.nguyenduc@hcmuaf.edu.vn

                                                        Điện thoại: +84 - 867.865.744

 

 

Giới thiệu:

Tiến sĩ Nguyễn Đức Khuyến đã làm việc tại Khoa Cơ khí - Công nghệ của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ năm 2006. Tiến sĩ Nguyễn Đức Khuyến nhận bằng Kỹ sư cơ khí, chuyên ngành Cơ khí chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm tại trường Đại học Đại học Nông Lâm TP.HCM (2006); Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí (2011) và Tiến sĩ kỹ thuật cơ khí (2016) tại trường Đại học Quốc gia Chung-Hsing, Đài loan. Trong công tác giảng dạy TS. Nguyễn Đức Khuyến phụ trách giảng dạy các môn học thuộc khối công nghệ kỹ thuật nhiệt như: Cơ sở kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật năng lượng nhiệt điện.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, TS. Nguyễn Đức Khuyến đã tham gia và thực hiện thành công một số dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế; tham gia tổ chức và báo cáo tại các hội nghị khoa học; tham gia phản biện các đề tài, các cuộc thi khoa học công nghệ cũng như các bài báo khoa học cho các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. TS. Nguyễn Đức Khuyến là tác giả chính và đồng tác giả của một số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế và các tạp chí quốc tế và trong nước.  Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Nguyễn Đức Khuyến tập trung vào: Công nghệ kỹ thuật sấy, thiết bị trao đổi nhiệt và năng lượng tái tạo.

Lý lịch khoa học:

http://journal.hcmuaf.edu.vn/docgia/lylichkhoahoc/chitietllkh?itemid=c1a57becac0b4d949f0e4be44307927b&sskey=1638430213

 

Số lần xem trang: 300
Nhập ngày: 02-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2021