Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 2/11/2021)

File 2 (cập nhật ngày 2/11/2021)

Còn tiếp tục cập nhật...

Số lần xem trang: 1189
Nhập ngày: 02-11-2021
Điều chỉnh lần cuối: