Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 144
Toàn hệ thống: 1625
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 2/02/2021)

File 2 (cập nhật ngày 23/02/2021), đã cập nhật file mới 3/3/2021!

File 3 (cập nhật ngày 3/03/2021)

File 4 (cập nhật ngày 3/03/2021)

File 5 (cập nhật ngày 8/03/2021)

File 6 (cập nhật ngày 8/03/2021)

File 7 (cập nhật ngày 15/03/2021)

File 8 (cập nhật ngày 30/03/2021)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO (cập nhật ngày 24/03/2021)

Đang cập nhật...

Số lần xem trang: 12104
Điều chỉnh lần cuối: 30-03-2021

ĐIỂM THI CÁC MÔN HỌC

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 (18-09-2020)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020 (14-01-2020)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2018-2019 (01-10-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019 (09-07-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 (21-02-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2017-2018 (14-12-2018)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI HK II NĂM HỌC 2017-2018 (26-09-2018)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 (11-08-2018)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 (01-03-2018)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI HK III NĂM HỌC 2016-2017 (11-10-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn không bốn bốn

Xem trả lời của bạn !