Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 2/02/2021)

File 2 (cập nhật ngày 23/02/2021), đã cập nhật file mới 3/3/2021!

File 3 (cập nhật ngày 3/03/2021)

File 4 (cập nhật ngày 3/03/2021)

File 5 (cập nhật ngày 8/03/2021)

File 6 (cập nhật ngày 8/03/2021)

File 7 (cập nhật ngày 15/03/2021)

File 8 (cập nhật ngày 30/03/2021)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO (cập nhật ngày 24/03/2021)

Đang cập nhật...

Số lần xem trang: 12853
Nhập ngày: 02-02-2021
Điều chỉnh lần cuối: 30-03-2021