Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 18/09/2020)

File 2 (cập nhật ngày 23/09/2020)

File 3 (cập nhật ngày 28/09/2020)

File 4 (cập nhật ngày 5/10/2020)

File 5 (cập nhật ngày 5/10/2020)

File 6 (cập nhật ngày 20/10/2020)

Kết quả phúc khảo.

 

Số lần xem trang: 2247