Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 14/01/2020)

File 2 (cập nhật ngày 20/01/2020)

File 3

File 4 (cập nhật ngày 17/02/2020)

File 5 (cập nhật ngày 17/02/2020)

File 6 (cập nhật ngày 11/03/2020)

File 7 (cập nhật ngày 17/03/2020)

File 8 (đã hết)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Số lần xem trang: 2236