Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 1/10/2019)

File 2 (cập nhật ngày 20/10/2019)

File 3 (cập nhật ngày 24/10/2019)

File 4 (cập nhật ngày 29/10/2019)

Kết quả phúc khảo (cập nhật ngày 29/10/2019)

Số lần xem trang: 2251