Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 9/7/2019)

File 2 (cập nhật ngày 5/8/2019)

File 3 (cập nhật ngày 18/8/2019)

File 4 (cập nhật ngày 19/8/2019)

File 5 (cập nhật ngày 27/8/2019)

File 6 (cập nhật ngày 4/9/2019)

File 7 (cập nhật ngày 9/9/2019 và có điểm HK3 trong đó)

Kết quả phúc khảo (cập nhật ngày 18/9/2019)

File 8 (cập nhật ngày 20/9/2019)

Số lần xem trang: 2218