THÔNG BÁO

 (V/v Xét học bổng do Công ty ASTRO (SAIGON) tài trợ
 Năm học 2014 - 2015)
 
                                           Kính gửi:  Các Khoa/Bộ môn
 
 
1.     Thông tin về học bổng
   .       -Số suất: 10 suất
           -Số tiền mỗi suất: 6.000.000đ
           - Đơn vị tài trợ: Công ty ASTRO (SAIGON)
       2. Điều kiện
          - Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó
           - Có điểm học tập năm học 2013-2014 đạt từ 7.0 (thang điểm 10) và 2.8 (thang điểm 4) trở lên (đối với sinh viên các khoá cũ); hoặc có điểm tuyển sinh Cao đẳng, Đại học với điểm tổng các môn thi từ  17.0 điểm trở lên (đối với Tân sinh viên năm);
           - Chưa nhận học bổng tài trợ nào trong năm 2014.
       3. Hồ sơ xin học bổng  
         - Giấy tờ xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (sổ hộ nghèo, giấy tờ liên quan);
         - Bảng điểm năm học 2013-2014, hoặc giấy báo nhập học (đối với Tân sinh viên)
          - Số tài khoản ngân hàng Vietcombank.
      4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ    
          - Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn (qua Trợ lý Quản lý Sinh viên).
          -Thời hạn nộp hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách (theo mẫu) đề cử 01 sinh viên được nhận học bổng kèm hồ sơ gửi về P.Công tác Sinh viên trước 16g00 ngày 17 tháng 10 năm 2014.
            Trân trọng thông báo./.
 
Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ xét học bổng bắt buộc phải có số tài khoản ngân hàng Vietcombank để nhận tiền học bổng qua hình thức chuyển khoản.

Số lần xem trang: 12368
Nhập ngày: 14-10-2014
Điều chỉnh lần cuối: