TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Khoa Cơ khí Công Nghệ                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            -------------------                                                            -----------------------------------
                                                                                                TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2012
 
DANH SÁCH TL QLSV VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP TẠM THỜI
NĂM HỌC 2012 – 2013 KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
                                          Kính gửi:        - Ban Giám Hiệu;
                                                - Phòng Đào Tạo;
- BCN Khoa Cơ khí – Công nghệ.
                                               
Danh sách TL QLSV và Cố vấn học tập cho các lớp sinh viên năm học 2012 - 2013:
 
I.                   TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN
Ths. Nguyễn Thanh Phong, Giảng viên Bộ Môn Máy STH & CB. (SĐT: 0938095340)
II.               CỐ VẤN HỌC TẬP
 

TT
HỌ VÀ TÊN
CVHT Lớp
GHI CHÚ
(SĐT)
NGÀNH: CƠ KHÍ BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM
01
Nguyễn Thị Kiều Hạnh
DH09CC
0983035396
02
Trương Quang Trường
DH10CC
0933459303
03
Nguyễn Thị Phương Thảo
DH11CC
0906353008
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
01
Nguyễn Thanh Phong
DH09CK
0938095340
02
Nguyễn Hải Triều
DH10CK
0989594265
03
Đặng Hữu Dũng
DH12CK
0902105197
04
Nguyễn Huỳnh Trường Gia
CD10CI
0909390166
05
Nguyễn Văn Kiệp
CD11CI
0909874786
06
Nguyễn Thanh Phong
CD12CI
0938095340
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
01
Nguyễn Hùng Tâm
DH09NL
0913900676
02
Lê Quang Giảng
DH10NL
0913149292
03
Vũ Bá Xích
DH12NL
0918075470
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
01
Nguyễn Hải Đăng
DH09TD
0908341115
02
Nguyễn Văn Công Chính
DH10TD
0909926600
03
Lê Văn Bạn
DH12TD
0988304674
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ
01
Thi Hồng Xuân
DH09OT
0903158316
02
Phan Minh Hiếu
DH10OT
0937569915
03
Bùi Công Hạnh
DH11OT
0903647426
04
Trẩn Mạnh Quí
DH12OT
0989720874

 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
01
Vương Thành Tiên
DH09CD
01699933356
02
Nguyễn Văn Hùng
DH10CD
0907913567
03
Đào Duy Vinh
DH11CD
0972446350
04
Nguyễn Lê Tường
DH12CD
0913138408

 
     BCN KHOA                                                                                      Người lập bảng
        (Đã ký)                                                                                          Trợ lý QLSV Khoa           
                                                                                                        Ths. Nguyễn Thanh Phong
 
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 13063
Nhập ngày: 24-05-2010
Điều chỉnh lần cuối: 18-10-2012

Liên kết doanh nghiệp