Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 39
Toàn hệ thống: 1487
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 ĐIỂM THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013-2014  

Đợt 1

Đợt 2 

Đợt 3 

Đợt 4 

Đợt 5 

Đợt 6 (cập nhật ngày 7/8/2014)

Đợt 7 (cập nhật ngày 25/8/2014)

Đợt 8 (cuối cùng)

 

 

Số lần xem trang: 12057
Điều chỉnh lần cuối: 11-09-2014

ĐIỂM THI CÁC MÔN HỌC

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 (02-02-2021)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 (18-09-2020)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020 (14-01-2020)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2018-2019 (01-10-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019 (09-07-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 (21-02-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2017-2018 (14-12-2018)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI HK II NĂM HỌC 2017-2018 (26-09-2018)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 (11-08-2018)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 (01-03-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám hai một sáu

Xem trả lời của bạn !