Kính mời quý thầy cô tham dự và gửi Paper cho Hội nghị APS 2014 tại Tp.HCM.

Khoa Cơ khí - Công nghệ cùng tham gia tổ chức.

Thông tin cụ thể vui lòng xem tại website: http://www.aps2014.vn/

http://www.aps2014.vn/scientific-committee-c-19.aspx

Số lần xem trang: 12365
Nhập ngày: 27-03-2014
Điều chỉnh lần cuối: