Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 85
Toàn hệ thống: 1143
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách (theo mẫu) đề cử 01 sinh viên nhận học
bổng, gửi về P.CTSV trước 9g00 ngày 2/12/2013.

P/S: Sau khi đã xét chọn được sinh viên nhận học bổng, Thầy Cô vui
lòng nhắc nhở sinh viên được đề cử làm thẻ ATM của ngân hàng
Vietcombank để nhà tài trợ chuyển khoản tiền học bổng.

1. Thông báo Học bổng

2. Mẫu đơn xin học bổng

Số lần xem trang: 12044
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013

HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

HỌC BỔNG CÔNG TY MITSUBISHI TRAO TẶNG CHO SINH VIÊN NGHÀNH NHIỆT LẠNH (10-04-2019)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NĂM 2016 (05-09-2016)

HỌC BỔNG NGUYỄN TƯỜNG TỘ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM I (02-10-2015)

HỌC BỔNG SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016 (25-09-2015)

KẾT QUẢ HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH THÁNG 11 NH2014 - 2015 (12-12-2014)

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM TẠI ĐÀI LOAN 2014 (01-12-2014)

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH THÁNG 11 NH2014 - 2015 (20-10-2014)

Học bổng do Công ty ASTRO (SAIGON) tài trợ NH 2014-2015 (14-10-2014)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN NỮ NGÀNH CC NĂM 2014 (26-09-2014)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NĂM 2014 (26-09-2014)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám bảy sáu bốn

Xem trả lời của bạn !